Arbeta som vanligt i Utforskaren och Finder

Med klienterna för Windows & Mac OS X, kan BIMcontact™ synkronisera alla filer säkert och automatiskt mellan den lokala datorn och BIMcontact™-mapparna online. Klienterna gör det möjligt för användaren att ha sina filer tillgängliga i sin Utforskare eller Finder för att kunna arbeta med dom lokalt på datorn. Skillnaden är att filerna också automatiskt synkroniseras upp till molnet. Det innebär också att användaren har sina filer tillgängliga off-line för att kunna arbeta med dem utan att vara uppkopplad mot internet, samt att sedan få dem synkroniserade tillbaka automatiskt i samma stund som de blir uppkopplade igen.

Om användaren inte vill att en viss mapp/fil ska synkroniseras ner till en lokal struktur på datorn, kan de enkelt slå av synkroniseringen för vald information. Då kommer den informationen enbart att vara åtkomlig via Webbklient eller telefonklient.

Dina filer i projektet finns synkroniserade och tillgängliga i din Utforskare/Finder – även offline

Ändringsloggar på filhändelser och behörighetsförändringar säkerställer att administratörerna kan kontrollera de mappar och filer som läggs till och ändras på portalen, samt alla de behörighetsförändringar som gjorts för filer och mappar.

Den automatiska versionshanteringen säkerställer att användaren alltid arbetar på den senaste versionen av filen, men att de tidigare versionerna aldrig försvinner ifall att användaren behöver gå tillbaka till en tidigare version.

Ladda ner och visa tidigare versioner

Såhär laddar du upp filer via Utforskaren/Finder


Inte helt övertygad ännu?

Kontakta oss så förklarar vi vad våra funktioner skulle kunna innebära för er verksamhet. Mycket att vinna, inget att förlora! Eller så kan du klicka på något av följande länkar:

Våra kunder: