Professionell behörighetsstyrning

Med dagens moderna teknik där information enkelt kan delas med ett knapptryck, och kraven på att enkelt kunna samarbeta är stora, blir frågan om att hålla kundens information säker mycket aktuell.

Det unika konceptet med portal och arbetsytor ger den första säkerhetsnivån för att hålla dokumenten säkra. En portal kan likställas med ett område som är hängivet till exempelvis ett visst företag eller grupp av projekt. Inom portalen kan det finnas ett antal arbetsytor, där en arbetsyta kan representeras av en avdelning inom organisationen, ett område för en kund, en plats för leverantörer eller återförsäljare eller en grupp inom avdelningen. Inom varje arbetsyta finns det mappar och sedan dokumenten. Utan att vara medlem i portalen kan ingen få tillgång till något inom arbetsytan eller mappen såvida inte behörigheten är specifikt satt till att filen skall ha publik åtkomst.

Användare läggs till i portalen av portaladministratören via inbjudan. Genom att acceptera inbjudan får användaren tillgång till portalen, men för att få tillgång till en arbetsyta måste administratören i portalen eller arbetsytan även lägga till användaren till den specifika arbetsytan.

Tilldela olika roller för användare i en arbetsyta

Som nästa säkerhetsnivå, kan behörigheter ställas in på mappar såväl som filer. Det betyder att medlemmarna inom en arbetsyta kan ha olika behörigheter till olika mappar. Som det sista steget kan olika behörighetsnivåer ställas in på enstaka filer, vilket gör det ännu säkrare.

Genom att effektivt nyttja åtkomstkontrollerna och rättigheterna kan företagen se till att kunddokumenten är säkra och att informationen endast kan kommas åt av rätt personer.

För att möjliggöra skapandet av en lätthanterlig och flexibel behörighetsstyrning, har administratören i en arbetsyta av BIMcontact även möjligheten att skapa grupper. Via grupperna kan administratören sätta upp de behörigheter den grupperingen av användare skall ha, allt för att möjliggöra en behörighetsstyrning som är rollbaserad (exempelvis Konstruktörer, Arkitekter och Entreprenörer). Om det sedan tillkommer nya användare till arbetsytan som ska ha samma uppsättning av behörigheter, räcker det med att lägga till dessa användare som medlemmar i gruppen så får dom rätt behörigheter direkt.

Styr behörigheter på mappar och/eller filer

Inte helt övertygad ännu?

Kontakta oss så förklarar vi vad våra funktioner skulle kunna innebära för er verksamhet. Mycket att vinna, inget att förlora! Eller så kan du klicka på något av följande länkar:

Våra kunder: