Enkel hantering av arbetsflöde och metadata

Med BIMcontact har du möjligheten hantera metadata och att skapa dokumentflöden baserat på denna metadata. Detta gör du genom att:

  1. Sätta etiketter på filer och mappar.

  2. Skapa olika vyer för listning av filer via smarta mappar som visar filer vars etiketter matchar de kriterier som ställts in i den smarta mappen.

Genom detta kan användaren på ett enkelt sätt kategorisera och organisera sina filer. De smarta mapparna fungerar som virtuella mappar, och med rätt märkning kan filer styras och organiseras automatiskt till en angiven mapp. Till exempel genom att använda etiketten ”Granskad”, kan en lista med alla de granskade filerna genereras automatiskt i en smart mapp med den etiketten satt som filterkriterium. Detta gör det möjligt att ha enkla arbetsflöden där dokument som är märkta med speciella etiketter automatiskt kan presenteras för användarna i smarta mappar.

Tillämpa etiketter på mappar och filer
Skapa en smart mapp

BIMcontact stödjer fyra grundtyper av metadata genom på vilka du skapar de etiketter som du vill skall kunna användas på filer i din portal. Dessa grundtyper är:

Lista

Denna typ kan exempelvis användas för att skapa en etikett där användaren själv tillåts fylla i värdet tex Kommentar.

Text

Exempelvis kan en etikett vars syfte är att hålla koll en ritnings status heta Ritningsstatus och ha de valbara värdena Förhandskopia och Arbetsritning.

Nummer

För numeriska värden är denna typ bra att använda. Ett exempel en etikett av typen nummer kan vara Ritningsnummer.

Datum

Genom att använda denna typ kan metadata som är datumrelaterad fångas in. Ett exempel här kan vara en etikett som heter Förfallodatum som skulle kunna användas för att hålla koll på när avtal förfaller.

Definition av etiketter

Inte helt övertygad ännu?

Kontakta oss så förklarar vi vad våra funktioner skulle kunna innebära för er verksamhet. Mycket att vinna, inget att förlora! Eller så kan du klicka på något av följande länkar:

Våra kunder: