Mobil åtkomst och visning av dina filer

Tillgängligheten till filer på mobila enheter ger användarna åtkomst till filer oavsett var de befinner sig, samt möjlighet att dela dem när de är ute och reser vilket möjliggör samarbete med andra när som helst. Via mobilklienten kan användaren enkelt ta upp sina filer som exempelvis arbetsordrar och ritningar direkt i sin telefon/läsplatta och öppna dem för visning utan behov av andra appar installerade.

Klienterna för mobil/läsplatta finns för iOS och Android.

BIMcontact via app i smartphone (iOS och Adroid)

Inte helt övertygad ännu?

Kontakta oss så förklarar vi vad våra funktioner skulle kunna innebära för er verksamhet. Mycket att vinna, inget att förlora! Eller så kan du klicka på något av följande länkar:

Våra kunder: